Izdana lokacijska dozvola za kompresorsku stanicu (KS1)

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je Plinacru lokacijsku dozvolu za izgradnju kompresorske stanice (KS1), koja će se graditi na području Velike Ludine u blizini Popovače, te rekonstrukciju pripadajućih plinovoda.
 
Izgradnja spomenute kompresorske stanice izuzetno je bitna zbog povećanja učinkovitosti postojećeg transportnog sustava, kao i za osiguranje nesmetanog i neograničavajućeg dvosmjernog protoka plina na svim postojećim i budućim interkonekcijama sa sustavima susjednih zemalja. Maksimalna snaga KS1 bit će 4,2 MW, a njezin završetak predviđen je do kraja ožujka 2019. godine.
 
Inače, pored ishođenja potrebnih dozvola, intenzivno se radi na izradi izvedbenog projekta, a u tijeku je i natječaj za nabavu opreme. Do sada su izrađeni studija izvedivosti, funkcionalna specifikacija i elaborat zaštite okoliša, za koji je dobiveno pozitivno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te idejni i glavni projekt.