Informacija o ograničenju transportnog kapaciteta za uvoz plina iz Austrije

Austrijski operator plinskog transportnog sustava Gas Connect Austria će u terminu od 25.09.2017. u 06:00h do 29.09.2017. u 18:00h obavljati planirane i najavljene radove održavanja plinovoda TAG u Austriji, što će za posljedicu imati potpuni prekid transporta plina iz Austrije u Sloveniju u tom razdoblju, preko interkonekcije Murfeld/Ceršak.

Navedena redukcija kapaciteta za posljedicu će imati i značajno smanjenje transporta plina iz Slovenije u Hrvatsku preko interkonekcije Rogatec.
Za osiguranje dovoljne količine plina za hrvatsko tržište opskrbljivačima je na raspolaganju interkonekcija s Mađarskom, na kojoj ima dovoljno slobodnog kapaciteta.

Također će za navedeno razdoblje, na inicijativu korisnika sustava skladišta, biti promijenjen način rada Podzemnog skladišta plina PSP Okoli iz utiskivanja u povlačenje, kako bi opskrbljivači mogli nadoknaditi smanjenje uvoza vlastitim plinom iz skladišta.

Slijedom navedenoga, u periodu najavljenog smanjenja uvoza plina ne očekuju se poremećaji u transportu i isporuci plina na tržištu Republike Hrvatske.