Registracija za obvezujuću fazu Open Season postupka

U obvezujućoj fazi Open Season  postupka mogu sudjelovati svi ponuditelji bez obzira jesu li sudjelovali u neobvezujućoj fazi Open Season  postupka. Za sudjelovanje u obvezujućem Open Season  postupku potrebno je napraviti registraciju.

Registracijom za obvezujuću fazu Open Season postupka, ponuditelju će biti omogućena predaja obvezujućih ponuda u Open Season postupku

Svi ponuditelji koji su uplatili naknadu za sudjelovanje u neobvezujućoj fazi Open Season  postupka, nisu dužni uplatiti novu naknadu za sudjelovanje, ali su dužni dostaviti preostalu dokumentaciju za registraciju i sudjelovanje u obvezujućoj fazi Open Season  postupka.

U svrhu registracije, ponuditelji su dužni Plinacru dostaviti:
  1. ispunjen obrazac za prijavu potpisan od strane ovlaštene osobe podnositelja
  2. dokaz pravne i poslovne sposobnosti te prava osobe ovlaštene za zastupanje (isprava o upisu u poslovni, sudski/trgovački, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar koji ne smije biti starija od šest mjeseci do dana podnošenja)
  3. dokaz financijske sposobnosti (odgovarajući godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu)
  4. dokaz o uplati naknade za sudjelovanje
  5. dva (2) primjerka potpisanog Ugovora o povjerljivosti podataka
 
Naknadu za sudjelovanje, u iznosu od 4.000,00 kuna, potrebno je uplatiti na račun Plinacra:
Naziv banke: Privredna banka Zagreb
IBAN: HR8323400091100225794
BIC (SWIFT): PBZGHR2X
 
Ispunjen obrazac za prijavu potpisan od strane ovlaštene osobe podnositelja kao i dokaz o uplati naknade za sudjelovanje potrebno je dostaviti na e-mail adresu openseason@plinacro.hr,

Dokumentacija za registraciju dostavlja se putem preporučene pošte, uz napomenu „Obvezujući Open Season  postupak“, na adresu:

PLINACRO d.o.o.
za transport prirodnog plina
Savska cesta 88a
10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
 

Preuzimanje:
Zahtjev za registraciju za obvezujuću fazu Open Season postupka
Obrazac Ugovora o povjerljivosti podataka