Implementacija Uredbe Vijeća EU (2022/2576) o jačanju solidarnosti boljom koordinacijom kupnje plina, pouzdanim referentnim vrijednostima cijena i prekograničnim razmjenama plina

Dana 31. ožujka 2023. godine stupaju na snagu odredbe članka 14. Uredbe Vijeća (EU) 2022/2576 od 19. prosinca 2022. godine o jačanju solidarnosti boljom koordinacijom kupnje plina, pouzdanim referentnim vrijednostima cijena i prekograničnim razmjenama plina. 
 
Temeljem Odluke Hrvatske energetske regulatorne agencije o uvođenju mehanizma iz članka 14. stavka 7. Uredbe Vijeća (EU) 2022/2576 uvodi se primjena mehanizma „koristi ili izgubi” za stalni kapacitet za dan unaprijed u skladu s Uredbom (EU) 2017/459 i uzimajući u obzir točku 2.2.3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009).
 
Počevši od 31. ožujka 2023., za plinski dan 1. travnja 2023. godine, na svim interkonekcijskim točkama u oba smjera primjenjivat će se navedeni mehanizam upravljanja zagušenjem. Sukladno odredbama navedenih uredbi, svaki korisnik koji na pojedinoj interkonekcijskoj točki ima ukupno rezerviran kapacitet u iznosu većem od 10% ukupnog tehničkog kapaciteta u protekloj plinskoj godini ulazi u kategoriju za oduzimanje kapaciteta.
 
Više o navedenom mehanizmu možete pronaći ovdje.