Donesene Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

Plinacro obavještava zainteresiranu javnost da je, nakon održane javne rasprave u razdoblju od 25. travnja do 10. svibnja 2022. godine i na temelju Odluke Hrvatske energetske regulatorne agencije o suglasnosti donio Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava (NN 58/22).
Izmjene i dopune Mrežnih pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. 
Više informacija o rezultatima javnog savjetovanja dostupno je na poveznici.