Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava (1/2022)

OKONČANA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost da je na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina (NN 18/18, 23/20) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 391-50/22-01/07, Urbroj: 371-04-22-6) od 20. svibnja 2022. godine, donio Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava.

Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava objavljene su u "Narodnim novinama" broj 58/22 i stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sutava prethodno je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 25. travnja do 10. svibnja 2022. godine, tijekom kojeg nisu zaprimljene primjedbe ni prijedlozi ptedstavnika zainteresirane javnosti.
Dokumentacija o provedenom savjetovanju dostupna je na sljedećim poveznicama:
POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI
od 25. travnja do 10. svibnja 2022. godine
Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava, obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava.
Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja i prijedloge.

Javna rasprava otvorena je od 25. travnja do 10. svibnja 2022. godine.

Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina (NN 18/18, 23/20) te odluka o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, Plinacro je donio Mrežna pravila transportnog sustava (NN 50/18, 31/19, 89/19, 36/20, 106/21; dalje: Mrežna pravila).
Izmjenama i dopunama Mrežnih pravila predlaže se novi, unaprjeđeni model ugovaranja kapaciteta na ulazima i izlazima u RH, a po uzoru na model koji se primjenjuje na interkonekcijama.
Predložene izmjene i dopune u odnosu na postojeća Mrežna pravila, detaljnije su obrazložene u Konzultacijskom dokumentu.

POSTUPAK SAVJETOVANJA
Svoje prijedloge i primjedbe dostavite putem Obrasca za primjedbe.
Ispunjeni obrazac pošaljite na adresu regulativa@plinacro.hr najkasnije do 10. svibnja 2022., na način da:
  1. u naslovu e-mail poruke navedete "Savjetovanje-2022-1"
  2. Obrazac imenujete "Savjetovanje-2022-1 IME", pri čemu "IME" označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE