Novi Cjenik nestandardnih usluga operatora transportnog sustava

Hrvatska energetska regulatorna agencija je, na temelju Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti i Zakona o tržištu plina, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. prosinca 2021. godine donijela Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 134/21). 
 
Također, Hrvatska energetska regulatorna agencija  20. prosinca 2021. godine donijela je Odluku o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava za razdoblje od 2022. do 2025. godine (NN 141/21), koja stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.
 
Više informacija o temi dostupno je na poveznici.