Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

Plinacro d.o.o., kao operator plinskog transportnog sustava, donio je, na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, br. 18/18 i 23/20) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od 23. ožujka 2020. godine, Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava.

Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava objavljene su u „Narodnim novinama“, br. 36/20 od 25. ožujka 2020. godine, a stupaju na snagu prvoga dana od dana objave, osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu 1. listopada 2020. godine.
 
Više informacija o temi dostupno je na poveznici.