Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

 
OKONČANA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Plinacro d.o.o., kao operator  transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost da je na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", br. 18/18, 23/20) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-03/19-24/1, Ur.broj: 371-04-20-28) od 23. ožujka 2020. godine, donio Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava.

Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava objavljene su u "Narodnim novinama" br. 36/2020 i stupaju na snagu prvoga dana od dana objave, osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu 1. listopada 2020 godine.

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava prethodno je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 9. do 19. ožujka 2020. godine. Tijekom savjetovanja zaprimljene su primjedbe i prijedlozi tri predstavnika zainteresirane javnosti.
Dokumentacija o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostupna je na sljedećim poveznicama:
POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI
od 9. do 19. ožujka 2020. godine
 
Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava.
Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.
 
Javna rasprava otvorena je od 9. do 19. ožujka 2020. godine. 
 
Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 18) te Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-03/19-24/1, Ur.broj: 371-06-19-20) od 16. rujna 2019. godine, Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava (dalje: Plinacro), donio je Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava („Narodne novine“, broj 89/19; dalje: Izmjene i dopune Mrežnih pravila), kojima je uvedena nova Metodologija za predviđanje preuzimanja plina i raspodjelu energije plina na izlazima iz transportnog sustava koji su ulaz u distribucijski sustav (dalje: nova Metodologija) te predviđeno njezino stupanje na snagu 1. travnja 2020. godine.
Prijedlogom Izmjena i dopuna Mrežnih pravila predlažu se manje izmjene i dopune nove Metodologije kako bi se pravila raspodjele energije plina mogla na odgovarajući način primijeniti i na distribucijske sustave, koji osim iz transportnog sustava, plin preuzimaju i izravno iz mreže proizvodnih plinovoda, a što do sad nije bilo uređeno.
Osim toga, Prijedlogom Izmjena i dopuna Mrežnih pravila predlaže se odgoda početka primjene, odnosno stupanja na snagu nove Metodologije i s njome povezanih provedbenih pravila do 1. listopada 2020. godine.
Predložene izmjene i dopune detaljnije su obrazložene u Konzultacijskom dokumentu.
 
POSTUPAK SAVJETOVANJA
Svoje prijedloge i primjedbe dostavite putem Obrasca za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-adresu: regulativa@plinacro.hr najkasnije do 19. ožujka 2020. godine, na način da:
1. U naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje_3-2020"
2. Obrazac imenujte "Savjetovanje_3-2020_IME" pri čemu „IME“ označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti
 
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
 
Prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava 
Konzultacijski dokument
Obrazac za primjedbe