Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava (7/2021)

OKONČANA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA

 
Plinacro d.o.o., kao operator  transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost da je na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", br. 18/18, 23/20) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-32/21-01/2, Ur.broj: 371-04-21-10) od 9. rujna 2021. godine, donio Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava.

Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava objavljene su u "Narodnim novinama" br. 106/2021 i stupaju na snagu 1. listopada 2022. godine, osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu 2. listopada, odnosno 1. studenoga 2022. godine.

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava prethodno je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 9. srpnja do 2. kolovoza 2021. godine. Tijekom savjetovanja nisu zaprimljene su primjedbe predstavnika zainteresirane javnosti.
Dokumentacija o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostupna je na sljedećim poveznicama:
POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI
od 9. srpnja do 2. kolovoza 2021. godine
 
Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava.
Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.
Javna rasprava otvorena je od 9. srpnja do 2. kolovoza 2021. godine.
Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 18/18 i 23/20) te odluka o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, Plinacro je, kao operator transportnog sustava donio Mrežna pravila transportnog sustava („Narodne novine“, broj 50/18, 31/19 89/19 i 36/20; u daljnjem tekstu: Mrežna pravila).
Izmjene i dopune Mrežnih pravila predlažu se radi usklađivanja s izmjenama Općih uvjeta opskrbe plinom („Narodne novine“, br. 50/18, 88/19 i 39/20) i Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava („Narodne novine“, br. 50/18, 88/19 i 36/20) u dijelu pravila o standardnoj kvaliteti plina i pravila o uvjetima obračuna i naplate isporučenog plina temeljem gornje ogrjevne vrijednosti (GCV).
Slijedom izmjena prethodno navedenih podzakonskih akata, Prijedlogom Izmjena i dopuna Mrežnih pravila predlaže se odgovarajuća izmjena odredbi o praćenju kvalitete plina u transportnom sustavu, ugovaranju kapaciteta, mjernim pravilima i izvještajima o izmjerenim količinama plina.
Predložene izmjene i dopune u odnosu na postojeća Mrežna pravila transportnog sustava, detaljnije su obrazložene u Konzultacijskom dokumentu.
 
POSTUPAK SAVJETOVANJA
Svoje prijedloge i primjedbe dostavite putem Obrasca za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-adresu: regulativa@plinacro.hr najkasnije do 2. kolovoza 2021. godine., na način da:
  1. U naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2021-7"
  2. Obrazac imenujte "Savjetovanje-2021-7 IME" pri čemu „IME“ označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti
 
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: