Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava (11/2023)

OKONČANA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA
 
Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost da je na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", br. 18/18, 23/20) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (391-32/23-01/2; Ur. broj 371-04-23-11) od 21. prosinca 2023. godine, donio Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava.
 
Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava objavljene su u "Narodnim novinama" br. 9/2024 i stupaju na snagu osmog dana od dana objave.
 
O Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava prethodno je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 20. studenog do 4. prosinca 2023. godine. Tijekom savjetovanja nisu zaprimljene su primjedbe predstavnika zainteresirane javnosti.
Dokumentacija o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostupna je na sljedećim poveznicama:
 
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
 
Konzultacijski dokument nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošćuPOZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI
od 20. studenog do 4. prosinca 2023. godine
 
Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava, obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava.
Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Javna rasprava otvorena je od 20. studenog do 4. prosinca 2023. godine.

Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 18/18, 23/20) Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava (u daljnjem tekstu Plinacro), donio je Mrežna pravila transportnog sustava („Narodne novine“, broj 50/18, 31/19, 89/19, 36/20, 106/21 i 58/22) (u daljnjem tekstu Mrežna pravila).
Predložene izmjene i dopune u odnosu na postojeća Mrežna pravila transportnog sustava detaljnije su obrazložene u Konzultacijskom dokumentu te su u svrhu olakšanog praćenja naznačene i u pročišćenom tekstu Mrežnih pravila transportnog sustava.
 
POSTUPAK SAVJETOVANJA
Svoje prijedloge i primjedbe dostavite putem Obrasca za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-adresu: regulativa@plinacro.hr najkasnije do 4. prosinca 2023. godine. na način da:
  1. u naslovu e-poruke navedete „Savjetovanje-2023“
  2. obrazac imenujete „Savjetovanje-2023 IME“ pri čemu „IME“ označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti.
 
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: