Unatoč pandemiji koronavirusa izgradnja plinovoda Omišalj – Zlobin odvija se planiranom dinamikom

Zagreb, 12. svibnja - Unatoč pandemiji koronavirusa, koja je usporila ili u potpunosti zaustavila dobar dio gospodarskih aktivnosti, zahvaljujući izuzetnim naporima na osiguranju kontinuiteta radova, izgradnja Plinacrova otpremnog plinovoda za LNG na pravcu Omišalj-Zlobin teče planiranom dinamikom. Radovi koji su započeli sredinom prosinca prošle godine paralelno se odvijaju na čitavoj trasi plinovoda, od budućeg plinskog čvora Zlobin do budućeg plinskog čvora Omišalj.
 
Do sada je je pripremljen čitav radni pojas plinovoda i iskopan gotovo čitav rov u koji će biti položene plinovodne cijevi, a gotovo polovica zavarenih cijevi u dužini od preko 7,4 tisuće metara već je i položena u rov. Pored toga, teku radovi daljnjega nizanja cijevi po trasi plinovoda i njihova zavarivanje kao i radovi na plinskim čvorovima Omišalj i Zlobin.


 
Kad je riječ o plinskim čvorovima, dvije trećine zemljanih radova širokog iskopa i izrade nasipa već su završeni, a u tijeku su i armiračko-betonski radovi. Izrađeni su temelji i nadtemelji upravljačkih zgrada na oba plinska čvora te je u tijeku zidanje spomenutih objekata.


 
Najzahtjevniji dio izgradnje bit će polaganje podmorskog dijela plinovoda u dužini od oko 750 metara, gdje će cijevi obložene betonom biti položene na dubini od 55 metara. Kako se cijevi dopremaju iz Italije, zbog pandemije koronavirusa postojala je bojazan da će njihova isporuka kasniti, no zahvaljujući dobroj međusobnoj koordinaciji i na vrijeme ugovorenim poslovima njihove izrade te suradnji s prijevoznicima, od 30. travnja započela je doprema prvih cijevi (jedna cijev na svakom kamionu). Doprema navedenih cijevi trebala bi biti dovršena do 25. svibnja.
 
Završetak izgradnje plinovoda Omišalj-Zlobin, investicije vrijedne 430 milijuna kuna, planiran je do kraja godine, kako bi u trenutku kada LNG terminal postane operativan bila osigurana otprema plina s terminala.