Druga faza revitalizacije plinovoda Kozarac – Stružec: Plinacro među prvima u Europi u korištenju nove tehnologije pri revitalizaciji starih plinovoda

Plinacro je  započeo s drugom fazom revitalizacije 6,1 km dugog plinovoda Kozarac-Stružec. Nakon što su tijekom protekla dva tjedna završeni zemljani radovi, danas, 17. rujna 2018., na 14 lokacija duž plinovoda započinje se s ugradnjom fleksibilnih cijevi u postojeći čelični plinovod, izgrađen 1970. godine.

Time je Plinacro postao prvi operator plinskog transportnog sustava (OTS) u Europi koji fleksibilne cijevi, prvenstveno zbog manje duljine i promjera plinovoda, koristi za transport plina za krajnjeg korisnika, u ovom slučaju INA-u.U odnosu na izgradnju novog plinovoda, prednosti korištenja fleksibilnih cijevi, odnosno njihova uvlačenja u postojeći plinovod, prvenstveno su skraćeno vrijeme realizacije projekta te niži troškovi održavanja. Pri tome, bitno je istaknuti se ova tehnologija u svijetu u gotovo 70 posto slučajeva koristi u offshore industriji, dok se u onshore industriji ona prvenstveno koristi u tehnološkim procesima proizvodnje nafte, naftnih derivata i plina. Budući da se, za sada, ne proizvode fleksibilne cijevi tolikih promjera, primjena navedene tehnologije još nije moguća na Plinacrovim magistralnim plinovodima.Završetkom radova, koji su predviđeni do 1. listopada, plin će se, kao i ranije, od Plinacrova plinskog čvora (PČ) Kozarac transportirati do Plinacrove mjerne stanice (MS), smještene u sklopu Inine kompresorske stanice (KS) Stružec.

Navedena revitalizacija plinovoda bila je nužna, prvenstveno, zbog starosti plinovoda, načina njegove izgradnje te činjenice da je njime bilo sve teže ostvarivati siguran i pouzdan transport prirodnog plina.