Nova Mrežna pravila transportnog sustava

Plinacro d.o.o., kao operator plinskog transportnog sustava, donio je, na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, br. 18/18) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od 29. svibnja 2018. godine nova Mrežna pravila transportnog sustava.

Nova Mrežna pravila transportnog sustava objavljena su u „Narodnim novinama“, br. 50/18 od 1. lipnja 2018. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave, odnosno 9. lipnja 2018. godine.
 
Tekst Mrežnih pravila transportnog sustava dostupan je na sljedećoj poveznici.