Plinacro na 11. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji Dani kriznog upravljanja

Na Brijunima je je od 23. do 24. svibnja, u organizaciji Veleučilišta Velika Gorica, održana 11. međunarodna znanstveno-stručna konferencija Dani kriznog upravljanja, jedna od najznačajnijih konferencija iz područja kriznog upravljanja koja se održava s ciljem promicanja i unapređivanja sustava civilne zaštite, rukovođenja i zapovijedanja u katastrofama te drugim kriznim stanjima.

U dvodnevnoj konferenciji održano je niz znanstveno-stručnih predavanja i radionica, koje su, podijeljene u šest tematskih cjelina obuhvatile sve aspekte kriznog upravljanja od suvremene ugroze sigurnosti - sigurnost lokalnih zajednica i krizno upravljanje, kontinuitet poslovanja, krizno komuniciranje i upravljanje opasnostima, sustave, uređaje, sredstva i opremu za upravljanje u krizama te sigurnost okoliša i održivost.

Među izabranim predavanjima, našlo se i predavanje na temu: „Internet of Things i Blockchain kao temelj sigurnosti energetskih sustava s visokim udjelom intermitentnih izvora“, autora doc. dr.sc. Darka Pavlovića, savjetnika predsjednika Uprave Plinacra,  mag. ing. Antonija Bolanča iz HROTE-a te prof. inf. mentor Sanje Pavlović Šijanović iz Gimnazije Vukovar.

Tijekom predavanja istaknuto je da određene IT tehnologije imaju izvjesnu primjenu u energetskom sektoru te da su takvi procesi neizbježni i predstavljaju evoluciju poslovanja.

U tom kontekstu Internet of Things (IoT), Blockchain i Internet of Everything (IoE) predstavljaju sljedeće korake u digitalnom poslovanju i pružaju priliku za nove modele poslovanja energetskih kompanija pri čemu pravodobna implementacija novih digitalnih procesa nedvojbeno stvara temelje za sigurnije i konkurentnije poslovanje. S obzirom na trendove brzog povećanja intermitentnih izvora energije, autori su u radu naglasili da je vrlo važno razmotriti sigurnosne aspekte integracije te predvidjeti alate kojima takav sustav treba planirati i osigurati sigurnu i kontinuiranu isporuku energije svim kupcima.