Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava

OKONČANA JAVNA RASPRAVA O
PRIJEDLOGU MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA
od 27. travnja 2018. 

 
Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost da na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 18/18) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od 29. svibnja 2018. godine (Klasa: 003-07/18-03/11, Ur.br. 371-01-18-2) donosi nova Mrežna pravila transportnog sustava.
O Prijedlogu Mrežnih pravila transportnog sustava prethodno je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 27. travnja do 13. svibnja 2018. godine. Tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću zaprimljene su primjedbe i prijedlozi sedam predstavnika zainteresirane javnosti. .
Energetski subjekti koji su dostavili očitovanja u to za predviđenom roku su:
  • INA d.d.
  • HEP trgovina d.o.o.
  • Termoplin d.d.
  • RWE Hrvatska d.o.o.
  • tri anonimna očitovanja
 
Dokumentaciju o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću moguće je pronaći na sljedećim poveznicama:
Predmetna Mrežna pravila transportnog sustava objavit će se u „Narodnim novinama“ i stupaju na snagu u roku od osam dana od objave u „Narodnim novinama“.


POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI
od 27.travnja do . 13. svibnja 2018. godine
 
Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu Mrežnih pravila transportnog sustava.
Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava otvorena je od 27. travnja do 13. svibnja 2018. godine.
Na temelju članka 84. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 28/13, 14/14, 16/17) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/17-02/56, Ur.broj:371-01/17-07) od 31. ožujka 2017. godine, Plinacro d.o.o. je kao operator transportnog sustava donio Mrežna pravila transportnog sustava koja su stupila na snagu 01. travnja 2017. godine.

Stupanjem na snagu novog Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 18/18) izmijenjen je pravni okvir kojim se uređuje tržište plina u Republici Hrvatskoj te je zakonodavac predvidio donošenje novih podzakonskih akata koji uređuju tržište plina, uključujući nova Mrežna pravila transportnog sustava.

Slijedom navedenog, Plinacro, kao operator transportnog sustava izradio je Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava (u daljnjem tekstu: Prijedlog Mrežnih pravila), kojim se uređuje opis transportnog sustava, razvoj transportnog sustava, pravila priključenja na transportni sustav, povezivanje transportnog sustava s ostalim dijelovima plinskog sustava,  nadzor i upravljanje transportnim sustavom, pravila uravnoteženja transportnog sustava, održavanje transportnog sustava, usluge i proizvodi operatora transportnog sustava, postupak ugovaranja kapaciteta na interkonekciji i ugovaranja kapaciteta na ulazima i izlazima u RH, trgovanje ugovorenim kapacitetom, korištenje kapaciteta transportnog sustava, mjerna pravila i pravila raspodjele količina plina, objava podataka i razmjena informacija, ograničenje i obustava isporuke plina, neovlaštena potrošnja, postupci upravljanja zagušenjima na interkonekciji; postupak izmjene i dopune mrežnih pravila transportnog sustava i opći uvjeti korištenja usluge transporta plina.

Predložene izmjene i dopune u odnosu na postojeća Mrežna pravila transportnog sustava, detaljnije su obrazložene u Konzultacijskom dokumentu.
 
POSTUPAK SAVJETOVANJA
Svoje prijedloge i primjedbe dostavite putem Obrasca za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-adresu:  najkasnije do 13. svibnja 2018. godine., na način da:
  1. U naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2018-4"
  2. Obrazac imenujte "Savjetovanje-2018-4 IME" pri čemu „IME“ označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: