Plinacro d.o.o. objavljuje početak javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava

Plinacro d.o.o., kao operator plinskog transportnog sustava, obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava.

Javna rasprava se održava od 08. do 22. veljače 2018. godine