Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

OKONČANA JAVNA RASPRAVA O
PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA od 22. veljače 2018. 
 
Plinacro d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost da na temelju članka 84. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 28/13, 14/14, 16/17) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od 1. ožujka 2018. godine (Klasa: 003-07/18-03/01, Ur.br. 371-01/18-02) donosi Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava (2/2018.).
O prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava prethodno je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 8. do 22. veljače 2018. godine. Tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću zaprimljena je jedna izmjena/dopuna na prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava, anonimne objave podataka.
Dokumentaciju o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću moguće je pronaći na sljedećim poveznicama:
Navedene Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava stupaju na snagu 2. ožujka 2018. godine.
POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI
od 8. do 22. veljače 2018. godine
 
Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezane uz prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava.
Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 8. do 22. veljače 2018. godine.
Na temelju članka 84. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 28/13, 14/14, 16/17) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/17-02/56, Ur.broj:371-01/17-07) od 31. ožujka 2017. godine, Plinacro d.o.o. je kao operator transportnog sustava donio Mrežna pravila transportnog sustava koja su stupila na snagu 01. travnja 2017. godine.
Prijedlog izmjene u Mrežnim pravilima transportnog sustava odnosi se na usklađivanje rokova iz Prijedloga Zakona o tržištu plina s rokovima propisanim u Mrežnim pravilima transportnog sustava, a što je detaljnije obrazloženo u Konzultacijskom dokumentu.
 
POSTUPAK SAVJETOVANJA
Svoje prijedloge i primjedbe dostavite putem Obrasca za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-adresu: najkasnije do 22. veljače 2018. godine., na način da:
  1. U naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2018-2"
  2. Obrazac imenujte "Savjetovanje-2018-2 IME" pri čemu „IME“ označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti
 
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: