Plinacru odobren certifikat za učinkovito upravljanje energijom, prema normi ISO 50001

Na temelju Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2014), 2015. godine je donesen Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća, temeljem kojeg je Plinacro bio u zakonskoj obvezi provedbe energetskog pregleda. Spomenuti pravilnik, također, propisuje kako velike tvrtke nisu u obvezi provođenja ranije navedenog pregleda, ukoliko uvedu sustav upravljanja energijom po normi ISO 50001, na temelju certifikata izdanog od strane akreditiranog neovisnog tijela, prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama.

Slijedom toga, Plinacro je odlučio certificirati se prema normi ISO 50001 te se za to samostalno pripremao protekle dvije godine. Tim u sastavu Luka Dermišek (voditelj Tima), Irena Duvančić, Filip Turčinec, Silvija Krsnik, Goran Rončević, Aleksandar Karre i Dario Noha proveo je niz aktivnosti. Konkretno, među ostalim, izrađena je sva potrebna dokumentacija, evidencija utrošene energije (u 2015., 2016. i 2017. godini) po energentu i lokacijama na kojima Plinacro djeluje, odnosno ima svoje objekte. Promatrani su svi korišteni energenti (prirodni plin, UNP, električna energija, dizel gorivo i voda) te, među njima, izdvojene i posebno razrađene kategorije značajnog opsega korištenja: interna potrošnja plina i gubici i razlike u mjerenju (GRM). Također, izrađena je energetska politika i metodologija provedbe energetskog pregleda.

Tijekom prethodnog mjeseca vanjski nadzor je pregledao sve odrađeno vezano uz učinkovito upravljanje energijom te je, temeljem toga, Plinacru odobren certifikat prema normi ISO 50001. Odobrenju je prethodila certifikacijska prosudba, tijekom koje su, među ostalim, pregledani obavezni zahtjevi norme i izvršen energetski pregled svih 15 Plinacrovih objekata. Vanjski nadzor je iskazao zadovoljstvo svime učinjenim te dao korisne preporuke i savjete za daljnji rad, što je Tim već uvrstio u svoje buduće preglede.

Treba napomenuti kako je certifikat ISO 50001 treći certifikat koji Plinacro posjeduje, budući da je već od ranije certificiran prema normama ISO 90001 (sustav upravljanja kvalitetom) i ISI / IEC 27000 (sustav za upravljanje informacijskom sigurnošću).