Nadzor provođenja mjera zaštite i praćenja stanja okoliša u 2017. godini: bez nepravilnosti u radu

Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike tijekom 2017. godine izvršila je 15 nadzora provođenja mjera zaštite i praćenja stanja okoliša na 18 Plinacrovih magistralnih plinovoda. Predmet nadzora, među ostalim, bilo je provođenje mjera zaštite tla, zraka, voda te flore i faune, a rezultati su pokazali kako nema nepravilnosti u radu. Drugim riječima, inspekcijskim nadzorima je utvrđeno kako Plinacro provodi mjere propisane rješenjima nadležnog ministarstva, a koja su izdana usvajanjem studija utjecaja za okoliš za navedene plinovode.
 
Navedeni rezultat potvrda je ispravnosti Plinacrova sveobuhvatnog pristupa pitanjima zaštite okoliša, koji, među ostalim, uključuje i provođenje čitavog niza preventivnih mjera. Također, potvrda je dobre koordinacije između Plinacrovih Službe općih i zaštitnih poslova i Službe transporta plina, zaduženih za kvalitetan nadzor i provođenje mjera zaštite okoliša propisanih zakonima i Plinacrovim internim dokumentima.