Omogućena opskrba plinom grada Drniša

 EVN Croatia, distributer plina u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, spojio se na Plinacrovu mjerno-redukcijsku stanicu (MRS) Drniš, čime je omogućena opskrba plinom grada Drniša. Time je, nakon MRS-ova Ogulin, Benkovac,  Biograd, Zadar, Šibenik, Knin i Split, MRS Drniš postao osma mjerno-redukcijska stanica puštena u rad u Regiji transporta plina južna Hrvatska, odnosno na dijelu Plinacrova plinovodnog sustava Like i Dalmacije, putem kojeg je sada osigurana dostupnost plina. Početak kontinuirane potrošnje plina očekuje se ovih dana.