Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu projekta proširenog kapaciteta.

Plinacro i Plinovodi, sukladno članku 27. Uredbe CAM, zajednički provode savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu projekta proširenog kapaciteta. Savjetovanje će se provesti u razdoblju od 29. studenog do 29. prosinca 2017. godine. Više informacija možete saznati na sljedećoj poveznici: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću