Na snagu stupila nova Uredba (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom

Od 1. studenog 2017. godine primjenjuje se nova Uredba (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom, koja stavlja izvan snage Uredbu (EU) br. 994/2010, čije je odredbe Plinacro obvezan primijeniti.

Navedena Uredba dostupna je, na hrvatskom i engleskom jeziku, na našim web stranicama, u kategoriji Za korisnike (podkategorija Zakonska regulativa) na sljedećim poveznicama: HR / EN