Pravila raspodjele kapaciteta transportnog sustava na interkonekcijskoj točki Dravaszerdahely

Na temelju članka 31. Uredbe Komisije (EU) 2017/459 od 16. ožujka 2017 o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013 (dalje: Uredba CAM), zajedničke izjave o suglasnosti Plinacra i FGSZ-a od 26. srpnja 2017. godine te Odluke o davanju odobrenja na Prijedlog Pravila raspodjele kapaciteta transportnog sustava na interkonekcijskoj točki Dravaszerdahely u obvezujućoj fazi Open Season postupka Hrvatske energetske regulatorne agencije od 26. srpnja 2017. godine, Plinacro kao operator transportnog sustava dana 27. srpnja 2017. godine donio je Pravila raspodjele kapaciteta transportnog sustava na interkonekcijskoj točki Dravaszerdahely u obvezujućoj fazi Open Season postupka

Pravila je moguće preuzeti na sljedećoj poveznici: Pravila