Od požara uspješno obranjeni plinski čvor (PČ) i mjerno-redukcijska stanica (MRS) Šibenik

Mnogobrojni požari koji su ovog tjedna harali Dalmacijom zaprijetili su brojnim privatnim kućama, ali i javnim i poslovnim objektima. Među njima bili su i neki Plinacrovi objekti u Regiji transporta plina (RTP) Južna Hrvatska. Tako je u ponedjeljak, 17. srpnja, u večernjim satima izbio požar u neposrednoj blizini plinskog čvora (PČ) i mjerno-redukcijske stanice (MRS) Šibenik, na 237. kilometru magistralnog plinovoda Bosiljevo-Split, odnosno IV. dionici plinskog transportnog sustava Like i Dalmacije, u rad puštenoj u travnju 2013. godine.Odmah po pozivu i obavijesti o požaru od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS), dežurni zaposlenik je, u skladu s Plinacrovim internim pravilnicima, o požaru obavijestio Plinacrov Nacionalni dispečerski centar (NDC)  te upravitelja Regije i ostale nadležne. U iznimno kratkom roku, a u koordinaciji sa glavnim vatrogasnim zapovjednikom JVP Šibenik Volimirom Miloševićem, organizirano je gašenje s dvije vatrogasne cisterne, s pristupnog puta PČ/ MRS Šibenik. Zbog brzine širenja požara, naknadno je organiziran dolazak i dodatnih cisterni na cestu Šibenik – Knin, iznad PČ/MRS Šibenik. Pored JVP Šibenik, u gašenju su sudjelovali i pripadnici DVD-a Pirovac, Vodice i Skradin.Zbog iznimno brze reakcije, dosljednog pridržavanja propisanih procedura i profesionalnog pristupa svih uključenih, požar koji je došao na 200-ak metara od Plinacrovih objekata, te je zahvatio trasu i pristupni put, uspješno je zaustavljen.

Ovaj događaj potvrdio je važnost redovitog provođenja velikog broja preventivnih mjera zaštite od požara, čemu Plinacro pridaje izuzetnu važnost. Pri tome, vrijedi napomenuti kako su, pored redovitih mjera zaštite od požara, poput periodičkog pregleda objekata i opreme i vježbi gašenja požara, u Regiji transporta plina Južna Hrvatska, u razdoblju 12. lipnja do 01. rujna 2017. na snazi pojačane mjere zaštite od požara, koje, među ostalim, uključuju svakodnevni nadzor trase plinovoda i učestaliju košnju trave u potencijalnim požarnim zonama.