Plinacrovi inženjeri prisustvuju ispitivanju obračunske mjerne opreme na ulaznoj mjernoj stanici interkonekcije Mađarska-Hrvatska

Zaposlenici Plinacrove Službe transporta plina, direktor Službe Ivan Fugaš te inženjeri mjeritelji iz poslovne jedinice Održavanja i skladišta Dario Ferenčaba i Marin Sabolek, 16. i 17. svibnja prisustvuju ispitivanju obračunske mjerne opreme u Mađarskoj, na objektu MS Dravaszerdahely, ulaznoj mjernoj stanici interkonekcije Mađarska-Hrvatska.
 
Spomenuto uključuje radove ispitivanja mjernih pretvornika tlaka i temperature, analizatora udjela sumpornih spojeva, analizatora točke rosišta ugljikovodika i vode te plinskog kromatografa. Također, obavljen je i serijski test, ispitivanje pogreške ultrazvučnih plinomjera.

Prisustvovanje ispitivanju rezultat je dogovorenog rasporeda, prema interkonekcijskom sporazumu izmedu dva operatora transportnog sustava, hrvatskog Plinacra i mađarskog FGSZ-a.