Plinacro, odlukom HERA-e, određen za predviđajuću stranu u Republici Hrvatskoj

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 10. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 31. ožujka 2017. godine, u skladu s člankom 39. Uredbe Komisije (EU) br. 312/20I4 (Uredba BAL), donijela odluku kojom se Plinacro određuje za predviđajuću stranu u Republici Hrvatskoj.
 
U razdoblju od 16. do 25. ožujka 2017. HERA je provela savjetovanje s operatorom transportnog sustava, operatorima distribucijskih sustava i operatorom tržišta plina, na način da je zatražila očitovanja vezano za određivanje predviđajuće strane u Republici Hrvatskoj. Prema rezultatima provedenog savjetovanja, te uzimajući u obzir okolnosti bitne za ulogu predviđajuće strane, HERA je prepoznala energetski subjekt Plinacro kao najprimjerenijeg za ulogu predviđajuće strane u Republici Hrvatskoj.