Odobren Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava RH 2017.-2026.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) odobrila je Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava RH 2017.-2026., temeljni dokument kojim se planira i oblikuje razvojni okvir Plinacra u idućem desetogodišnjem razdoblju.

Novi plan u sebi sadržava petogodišnje regulatorno razdoblje od 2017. do 2021. godine, pri čemu razvojni projekti i pripadajuća ulaganja, čije je ostvarenje planirano u spomenutom regulatornom razdoblju, predstavljaju osnovu na temelju koje HERA odobrava odgovarajuće tarifne stavke, odnosno transportnu tarifu, a time i ključnu sastavnicu poslovanja, prihode Plinacra.