Plinacro d.o.o. objavljuje početak javne rasprave o prijedlogu Mrežnih pravila transportnog sustava

Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava, obaviještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o prijedlogu Mrežnih pravila transportnog sustava.

Javna rasprava će se održati od 25. siječnja do 8. veljače 2017. godine.