Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava

OKONČANA JAVNA RASPRAVA O
PRIJEDLOGU „IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA“  od 8. veljače 2017.

 
Plinacro d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost da na temelju članka 84. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 28/13, 14/14, 16/17) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od 24. veljače 2017. godine (Klasa: 310-05/17-02/56, Ur.br. 371-01/17-03) donosi Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava (02/2017.).
O Prijedlogu „Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava“ prethodno je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 25. siječnja do 8. veljače 2017. godine. Tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću zaprimljena su četiri prijedloga izmjena i dopuna predstavnika zainteresirane javnosti.  
Energetski subjekti koji su dostavili očitovanja u to za predviđenom roku su: te dva prijedloga izmjena i dopuna anonimne objave podataka.
Dokumentaciju o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću moguće je pronaći na sljedećim poveznicama: Navedene Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava stupaju na snagu 01. ožujka 2017. godine.  
POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI  
od 25. siječnja do 08. veljače 2017. godine
 
Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezane uz prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava.

Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 25. siječnja do 08. veljače 2017. godine.

Na temelju članka 84. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 28/13, 14/14) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/16-02/40, Ur.broj:371-01/16-05) od 28. listopada 2016. godine, Plinacro d.o.o. je kao operator transportnog sustava donio Mrežna pravila transportnog sustava koja su stupila na snagu 01. prosinca 2016. godine.
U međuvremenu, ukazala se potreba za izmjenama i dopunama Mrežnih pravila prema kojoj se, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 312/2014, uvodi usluga uravnoteženja, a što je detaljnije obrazloženo u Konzultacijskom dokumentu.
 
POSTUPAK SAVJETOVANJA
Svoje prijedloge i primjedbe dostavite putem Obrasca za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-adresu: najkasnije do 08. veljače 2017. godine., na način da:
  1. U naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2017-01"
  2. Obrazac imenujte "Savjetovanje-2017-01 IME" pri čemu „IME“ označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti
 
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: