PLINACRO d.o.o. donosi nova Mrežna pravila transportnog sustava

Na temelju članka 84. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 28/13, 14/14) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/14-02/98, ur.broj: 371-01/14-05 ) od 30. prosinca 2014. godine (dalje u tekstu: Agencija), PLINACRO d.o.o. kao operator transportnog sustava donosi nova Mrežna pravila transportnog sustava (Klasa:PL-13/5158, Ur.broj:UP-14-19).
 
Nova Mrežna pravila stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine. Danom stupanja na snagu novih Mrežnih pravila prestaju važiti Mrežna pravila transportnog sustava od 1. lipnja 2014. godine.