Operatori transportnog sustava za prirodni plin (OTS-ovi) regije Južni koridor objavljuju drugo izdanje svoga Regionalnog plana ulaganja u plinsku infrastrukturu (GRIP)


(Bruxelles, 4. lipnja 2014., PR067-14) Operatori transportnog sustava (OTS-ovi) regije Južni koridor sa zadovoljstvom objavljuju drugo izdanje Regionalnog plana ulaganja u plinsku infrastrukturu (SC GRIP 2014-2023) u skladu s odredbom iz članka 12(1) Uredbe (EK) 715/2009 o objavi regionalnog investicijskog plana svake dvije godine.

SC GRIP daje pregled razvoja regionalnog tržišta plina i ažurira podatke o infrastrukturnim projektima prikazanim u ENTSOG TYNDP 2013-2022, objavljenom u veljači 2013.

Ovaj izvještaj obuhvaća nekoliko poboljšanja u usporedbi s prvim izdanjem, među kojima je upotreba modeliranja mreže koja je omogućila analizu utjecaja za koje se očekuje da će veliki plinski infrastrukturni projekti ili grupe projekata imati na razvoj regionalnog tržišta plina i sigurnost opskrbe. Također se bavi pitanjima prošlih trendova potražnje, perspektive obnovljive energije u nekoliko zemalja te o mogućim zagušenjima na točkama interkonekcije, s fizičkog i ugovornog gledišta.

Dimitrios Kardomateas, član uprave ENTSOG-a i direktor Sektora za strategiju, razvoj i regulativu DESFA-a izjavio je: “Objava ovog GRIP-a u skladu je s odlukama koje osiguravaju jačanje uloge regije na europskoj plinskoj sceni, što dovodi do novih izvora opskrbe u Europi”.

Regija Južni koridor sastoji se od vrlo različitih zemalja s obzirom na zrelost njihovih tržišta plina, obrazaca potražnje i diversifikaciju izvora opskrbe. Osim toga, kroz regiju prolaze novi transportni projekti većeg ukupnog kapaciteta od bilo koje druge regije te će stoga provedba tih projekata značajno utjecati na sigurnost opskrbe i diversifikaciju izvora i pravaca opskrbe u cijeloj Europi.

Operatori transportnog sustava regije Južni koridor nadaju se da će SC GRIP dati korisne podatke svim dionicima potičući svijest o razvoju projekata plinske infrastrukture i tržišta plina.
SC GRIP, uključujući Dodatke A, B i C dostupan je na stranicama ENTSOG-a, na sljedećem linku: http://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips#SOUTHERN-CORRIDOR .

Svi dionici pozivaju se da podijele s OTS-ovima svoje komentare ili prijedloge koji bi mogli pomoći u poboljšavanju sljedećeg izdanja.

Ovaj GRIP koordinirao je DESFA, grčki OTS za plin. Trebate li povratnu informaciju ili dodatnu informaciju, molimo kontaktirajte Josepha Florentina (j.florentin@desfa.gr)

Napomene urednika
Europska regija Južni koridor obuhvaća: