Priopćenje za javnost operatora transportnog sustava za prirodni plin regije srednjoistočne Europe

Operatori transportnog sustava za prirodni plin regije srednjoistočne Europe (Central-Eastern Europe - CEE) objavljuju svoj Regionalni plan ulaganja u plinsku infrastrukturu (GRIP) 2014.-2023.

Operatori transportnog sustava (OTS-ovi) srednjoistočne Europe (eng. CEE) sa zadovoljstvom objavljuju drugo izdanje GRIP-a izrađeno u skladu sa zahtjevima članka 12(1) Uredbe (EK) 715/2009.

Uloga CEE GRIP-a je osigurati detaljan uvid u plinsku infrastrukturu u srednjoistočnoj Europi i poticanje transparentnosti pružanjem ažuriranih podataka o tehničkim karakteristikama infrastrukture koja je trenutno u funkciji i ulaganja predviđenih u sljedećem desetljeću. Osim toga, ono ima za cilj podijeliti podatke koji mogu pružiti daljnju podršku u procesu donošenja odluka o ulaganju.

Nadalje, cilj CEE GRIP-a je dati usredotočen pogled na sigurnost opskrbe i integraciju tržišta na regionalnoj razini. U tu svrhu, procijenjen je razvoj potražnje, dobave i kapaciteta te su utvrđene sadašnje i buduće potrebe za ulaganjem u navedenoj (CEE) regiji. Plan (GRIP) također nastoji obuhvatiti dinamiku šireg plinskog tržišta razmatrajući različite scenarije dobave.

CEE GRIP 2014-2023 zajedno su koordinirali poljski OTS GAZ-SYSTEM S.A i austrijski OTS BOG GmbH.

Edwin Kaufmann i Stefan Königshofer, izvršni direktori društva BOG GmbH rekli su sljedeće: Dokumentom CEE GRIP 2014.-23., omogućavamo dubinsku analizu plinske transportne mreže u srednjoistočnoj Europi, naglašavajući uspješnost isporuke plina u regiju te korištenja mreže kao tranzitnog koridora za dobavu plina zapadnoj i južnoj Europi. Uvođenjem brojnih poboljšanja i uzimanjem u obzir povratnih informacija koje smo dobili od dionika vezano za izdanje 2012.-21., dionicima plinskog tržišta u ruke dajemo vrijedne informacije.

Rafał Wittmann, direktor Sektora razvoja društva GAZ-SYSTEM S.A. i član Uprave ENTSOG-a rekao je sljedeće: CEE GRIP je rezultat plodne suradnje TSO-a srednjoistočne Europe. Vjerujemo da će se izvještaj pokazati vrijednim izvorom informacija za dionike te da će podržati planiranje i provedbu ulaganja koja će rezultirati izgradnjom odgovarajuće plinske infrastrukture koja će povezivati zemlje srednjoistočne Europe, u cilju stvaranja fleksibilnog i diversificiranog regionalnog tržišta.

Uključeni OTS-ovi stalno nastoje poboljšati izvještaje CEE GRIP-a za dionike. Sve zainteresirane strane pozvane su da komentiraju izvještaj u javnoj raspravi, koja započinje danas, te za vrijeme trajanja radionice koju organizira ENTSOG u Beču, 26. lipnja 2014. Pisani komentari na CEE GRIP trebaju se podnijeti do 13. lipnja na sljedeću adresu elektroničke pošte: cee.grip@gaz-system.pl.

CEE GRIP 2014.-2023. zajedno su koordinirali poljski OTS – GAZ-SYSTEM S.A. i austrijski OTS – BOG GmbH.

CEE GRIP 2014.-2023. s Aneksima može se učitati na ENTSOG-ovoj internetskoj stranici, na sljedećem linku: http://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips#CENTRAL-EASTERN-EUROPE
 
 
Napomene urednika
Srednjoistočna Europa za ovaj GRIP obuhvaća: