Studenti Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta posjetili Plinacro

Oko 70 studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u pratnji profesorice Darie Karasalihović Sedlar, posjetilo je danas tvrtku Plinacro, nastavljajući tako višegodišnju tradiciju suradnje dviju institucija. 
 
Studentima treće godine preddiplomskog i druge godine diplomskog studija naftnog rudarstva uvodno predavanje je održala Ivana Marković, direktorica Sektora tehnološkog upravljanja, predstavivši pritom, među ostalim, povijest Plinacra, njegovu ulogu u plinskom sustavu, zakonodavni okvir koji regulira Plinacrovu djelatnost te djelokrug rada svoga Sektora.
 
U nastavku je Igor Perčinlić iz Sektora tehnološkog upravljanja studente upoznao s informacijskim sustavom za upravljanje kapacitetima transportnog sustava (SUKAP), kojemu, osim djelatnika Plinacra, izravno pristupaju i korisnici usluge transporta. U okviru spomenutog programa se, među ostalim, provode zaprimanje i obrada zahtjeva za rezervacije kapaciteta transportnog sustava, obrada i prihvaćanje nominacija korištenja transportnog sustava, prikupljanje i obrada podataka o izmjerenim i raspodijeljenim količinama plina te kontinuirano izvještavanje.
 


Zaključno su studenti posjetili Plinacrov Nacionalni dispečerski centar (NDC), putem kojeg se vrši kontinuirani operativni nadzor transportnog sustava s ciljem osiguranja sigurnog i pouzdanog transporta. Voditeljica NDC-a Dragica Bago kratko im je predstavila kako zaposlenici NDC-a 24 sata na dan, 365 dana u godini prate stanje tehnoloških parametara transportnog sustava i ispravnost rada postrojenja te koordiniraju aktivnosti održavanja plinovoda i postrojenja transportnog sustava. Objasnila je kako tehničku osnovu NDC-a čini suvremeni sustav za daljinski nadzor i upravljanje (SCADA), radio komunikacijski i optički komunikacijski podsustavi te programska rješenja za računalne simulacije i predviđanje ponašanja transportnog sustava.