Rekonstrukcija plinskog čvora (PČ) Lučko

Nakon dužih radova, vrijednih gotovo 9 milijuna kuna, proteklog je tjedna uspješno završena rekonstrukcija plinskog čvora Lučko, objekta je koji je bio sastavni dio i 75-barskog i 50-barskog plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske, no bez njihove međusobne interakcije. Kako se kontinuirano povećava složenost opskrbe plinom grada Zagreba i njegove okolice, pojavila se potreba za izgradnjom/rekonstrukcijom plinskog čvora Lučko. Spomenuti zahvat izveden  je na način da su ugradnjom mjerno-regulacijske opreme povezani 75 i 50-bar sustavi, te time omogućena dobava dodatnih količina prirodnog plina na području Grada Zagreba, odnosno povećana pouzdanost opskrbe Grada i okolice tijekom najkritičnijih zimskih mjeseci, kada je i potreba za prirodnim plinom najveća.


Radovi su izvođeni tijekom ljetnih mjeseci, u periodu između ogrjevnih sezona, a sve kako bi se utjecaj rekonstrukcije na potrošače sveo na najmanju moguću mjeru. Tijekom proteklog tjedna održan je tehnički pregled završenog i rekonstruiranog objekta, te se u skoro vrijeme očekuje i izdavanje uporabne dozvole i puštanje plinskog čvora Lučko u rad za skoru ogrjevnu sezonu.