Obavljeni popravak plinovoda DN 500 Kozarac-Sisak i rekonstrukcija mjerno redukcijske stanice (MRS) Sisak

Tijekom proteklog tjedna obavljeni su radovi na sanaciji 23 kilometra dugog plinovoda DN 500 Kozarac-Sisak te rekonstrukcija Mjerno-redukcijske stanice (MRS) Sisak. Za potrebe obavljanja radova na siguran način, koji su, unatoč otežanim uvjetima, završeni uspješno i prije predviđenog roka, bilo je potrebno prekinuti isporuku plina preko MRS Sisak i transport plina plinovodom Kozarac-Sisak.

Radovi na plinovodu pokrenuti su temeljem rezultata in-line inspekcije, odnosno snimanja  stanja stjenke cijevi plinovoda, koju je 2012. godine obavila tvrtka Rosen Europe.  Popravci su se obavljali  na 21 lokaciji, duž trase plinovoda, na način da su oštećeni dijelovi cjevovoda izrezivani te zamijenjeni novim cjevnim umetcima dužine od 2 do 1069 metara.

Kad je riječ o radovima na MRS Sisak, isti su pokrenuti temeljem zahtjeva HEP-Proizvodnje, u svrhu priključenja trećeg bloka TE Sisak, a nakon izvedenog projektiranja te izmjene građevinske dozvole. Radovi su uključivali rekonstrukciju jedne mjerno-redukcijske linije, ugradnju opreme za obračunsko mjerenje te opreme za kromatografsku analizu sastava plina. Očekuje se skoro održavanje tehničkog pregleda, ishođenje uporabne dozvole i puštanja novougrađene opreme u rad.

Na navedenim radovima popravka i rekonstrukcije bilo je uključeno oko 160 djelatnika izvođača radova iz tvrtki Monter-strojarske montaže, Cjevomont, Elektro centar Petek i DVD Popovača te 40-ak zaposlenika Plinacrovih Sektora tehnološkog upravljanja, Sektora transporta plina i Sektora razvoja i investicija. Po završetku radova uspostavljena je redovita isporuka i transport plina.

Dovršenjem radova osigurana je sigurna i pouzdana dostava plina krajnjim kupcima: Mesnoj industriji Gavrilović, HEP-Proizvodnji, ABS Željezari Sisak i Rafineriji nafte Sisak te sigurna i pouzdana opskrba plinom lokalnog distributera.