Plinacro kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava

Sukladno članku 84. Zakonu o tržišu plina (NN 28/13) operator transportnog sustava donosi Mrežna pravila transportnog sustava.
U postupku donošenja mrežnih pravila transportnog sustava, operator transportnog sustava dužan je osigurati odgovarajuće sudjelovanje svih zainteresiranih strana i provesti javnu raspravu u trajanju od minimalno 15. dana.

Izmjene i dopune mrežnih pravila transportngo sustava provesti će se na prijedlog operatora transportnog sustava ili na zahtjev Hrvatske energetske regulatorne agencije po proceduri jednakoj kao i za donošenje.