Potpisan Kolektivni ugovor za 2013. godinu

Danas 13. veljače 2013. godine u upravnoj zgradi Plinacra u Zagrebu potpisan je Kolektivni ugovor za Plinacro d.o.o. za 2013. g. U ime tvrtke Plinacro Ugovor su potpisali svi članovi Uprave Društva, a u ime Sindikata naftnoga gospodarstva Berislav Lipovac po punomoći Bože Mikuša te Maja Rilović, predsjednica Sindikata radnika INE i društava INE Zagreb.
Nakon dugotrajnih i zahtjevnih pregovora, utvrđeni su konačni stavovi pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca, kao i sva načela novoga Kolektivnog ugovora te je postignut dogovor prema kojem su plaće radnika zadržane na postojećoj razini. No i radnici, svjesni trenutka koji iziskuje smanjenje troškova na svim razinama, u 2013. godini odrekli su se Božićnice, regresa, kao i dara u naravi.
Potpisivanjem novoga Kolektivnog ugovora, čija je valjanost do 31. 12. 2013. godine, obje su strane – i poslodavac i sindikati pokazale zrelost i odgovornost prema trenutačnoj gospodarskoj situaciji unutar koje se odvijao tijek pregovora te socijalnu osjetljivost pa se može konstatirati kako je potpisani Kolektivni ugovor odraz dugogodišnjega dobrog socijalnog dijaloga i međusobnog uzajamnog poštovanja dvaju partnera.
Svečanom potpisivanju Kolektivnog ugovora za 2013. godinu prisustvovala su oba pregovaračka tima: Plinacrov (čiji je voditelj bio zamjenik predsjednika Uprave Zoran Kopić, a njegovi članovi: članovi Uprave Dražen Kovač i Radovan Cvek, direktor Sektora transporta plina Mladen Čavić, direktor Poslovnih funkcija Marin Zovko te direktorica Sektora korporativnog upravljanja Jasna Vrbanić), kao i pregovarački tim sindikata: Berislav Lipovac kao predsjednik Radničkog vijeća Plinacra, Tomislav Gračan kao predstavnik radnika u Nadzornom odboru Plinacra, Jasna Pipunić kao tajnica SING-a, Zdenko Mučnjak te Melia Bičanić.