Objava tipskih sporazuma o pravilima raspodjele izmjerenih količina plina

U skladu s člankom 40. Mrežnih pravila transportnog sustava, operator transportnog sustava Plinacro d.o.o. objavljuje tipske sporazume o pravilima raspodjele izmjerenih količina plina za krajnje kupce, kao i za operatore sustava. Obrasce tipskih Sporazuma o pravilima raspodjele izmjerenih količina plina možete naći na internetskim stranicama Plinacra: www.plinacro.hr/Transport prirodnog plina/Obrasci/Tipski sporazumi.