Objava novoga tipskog ugovora o transportu plina i općih ugovornih uvjeta

U skladu s člankom 25. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (Narodne novine br. 43/09, 87/12), operator transportnog sustava Plinacro d.o.o. objavljuje novi tipski ugovor o transportu plina koji se počinje primjenjivati od 1. studenog 2012. godine. Obrasce novoga tipskog ugovora o transportu plina i općih ugovornih uvjeta možete naći na internetskim stranicama Plinacra: www.plinacro.hr/Transport prirodnog plina/Obrasci/Tipski ugovori.