Briga za kulturnu baštinu

Da je moguće pomiriti naoko dva suprotstavljena stajališta - zahtjeve za ubrzanom izgradnjom plinovoda te istodobno očuvanje kulturnog nasljeđa koje se na tim dionicama otkrije  vidljivo je i iz posljednjeg otkrića srednjovjekovne grobnice iz 13. stoljeća na trasi plinovoda Benkovac – Dugopolje. Naime, kopajući rov za polaganje cijevi plinovoda radnici su pronašli grobnicu koju su potom propisno označili i zaštitili. Arheološki stručnjaci procjenjuju  kako se kod Dugopolja nalazi stotinjak grobova pokrivenih stećcima, uglavnom iz  13. ili 14. stoljeća. Sve što se  pronađe prenese se  u muzeje na daljnja istraživanja, a neki od stećaka se izlože u splitskom Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika.
Plinacro  u svome poslovanju svakodnevno skrbi i pravilno vrednuju hrvatsku kulturnu baštinu. Naime,  svim radovima na plinofikaciji Hrvatske prethode opsežni arheološki radovi koji se provode prema najvišim standardima struke i u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturne baštine RH, dopunskim pravilnicima te izdanim dokumentima Ministarstva kulture RH. Tijekom građevinskih radova provodi se i svakodnevni arheološki nadzor na cijeloj trasi gradnje kako bi se na vrijeme uočila i zaštitila arheološka nalazišta 
Osim srednjovjekovnih grobnica, sjevernoistočno od Dugopolja, na jednom omanjem brežuljku, nalazi se i manje rimsko naselje, ali to arheološko nalazište nije u opasnosti jer se ne nalazi na koridoru preko kojeg prolazi plinovod.
Sljedeća tema:
11. Plinarski forum