Sastanak Vijeća Međunarodne plinske unije (IGU) u Dubrovniku

U Dubrovniku je od 3. do 7. listopada 2011. održan sastanak Vijeća Međunarodne plinske unije (IGU), koji je s tristotinjak delegata iz čak sedamdeset zemalja svijeta bio dosad najposjećeniji sastanak Vijeća IGU-a. Tom se je prigodom razgovaralo o energetskoj sadašnjosti i budućnosti plina te je zaključeno kako prirodni plin više nije samo most prema obnovljivim izvorima energije nego energent budućnosti na koji se oslanja sve veći broj zemalja svijeta. Na glavnoj sjednici Vijeća sudjelovao je i direktor Plinacra Jerko Jelić Balta koji je predstavio hrvatski plinski transportni sustav, njegov izuzetno povoljan geostrateški položaj te interkonekcijske projekte s plinskim sustavima zemalja jugoistočne Europe. Na dubrovačkom je skupu izabrano i Predsjedništvo IGU-a za Trienium 2015-2018, za koje su konkurirali Katar, Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države. Najviše glasova dobile su Sjedinjene Američke Države, a za predsjednika je izabran David Carroll.
Predsjednik IGU-a Datuk Abdul Rahim Hashim zahvalio je organizatorima, Hrvatskoj stručnoj udruzi za plin (HSUP), inače članici IGU-a te suorganizatorima među kojima je i Plinacro,  za – kako je rekao – impresivno organiziran sastanak Vijeća. Dubrovački susret svjetskih plinskih stručnjaka to je važniji jer je to posljednji sastanak Vijeća pred Svjetskom plinskom konferencijom koja će se sljedeće godine održati u Kuala Lumpuru (Malezija), a predsjedavanje IGU-a iz Malezije prijeći u Francusku.
IGU (International Gas Union) – međunarodna plinska unija okuplja nacionalna plinska udruženja i trenutno broji 118 članica iz 77država svijeta. IGU je osnovan 1931. godine kao neprofitna organizacija registrirana u Švicarskoj, a čije je tajništvo trenutačno smješteno u Oslu u Norveškoj. Članovi IGU-a su nacionalne stručne udruge za plin iz cijelog svijeta, među kojima i Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP). Svake tri godine (Trienium) IGU bira novog predsjednika i članove predsjedništva te u državi iz koje je predsjedništvo organizira Svjetsku plinsku konferenciju na kojoj se predstavlja rad i aktivnosti radnih i programskih grupa tijekom tri godine. Predsjedništvo za Trienium 2009-2012 nalazi se u Maleziji, pod vodstvom predsjednika IGU-a Datuka Abdula Rahima Hashima. U lipnju 2012. g. Svjetska plinska konferencija održat će se u Kuala Lumpuru, a nakon toga predsjedništvo preuzima Francuska, na čelu sa sadašnjim potpredsjednikom IGU-a g. Jérômeom Ferrierom. IGU djeluje kroz 5 radnih grupa (WOC) koje slijede plinski lanac: istraživanje i proizvodnju, skladištenje, transport, distribuciju i uporabu plina. Isto tako, u sklopu IGU-a djeluje 5 programskih grupa (PGC) koje obrađuju važne plinske teme: održivost, strategiju, plinsko tržište, LNG i marketing. Svake tri godine osnivaju se i različite Task Force grupe.
 
Sljedeća tema:
Dan plina 2011.