U probni rad puštena Plinacrova punionica za vozila na plin

U prostoru Plinacrova novoga poslovnog kruga u Ivanić-Gradu u probni je rad puštena punionica za vozila na plin.
Novootvorena punionica namijenjena je punjenu vlastitih službenih vozila s pogonom na stlačeni prirodni plin čime će, uza znatne uštede, tvrtka Plinacro d.o.o. pridonijeti zaštiti okoliša i poboljšanju kvalitete zraka.
Vlastita punionica rezultat je želje Plinacra da prirodni plin, kao energent i pogonsko gorivo, stekne što veće povjerenje kako gospodarstva, tako i građana Republike Hrvatske, odnosno da se, u skladu s načelima društveno odgovornog poslovanja, i vlastitim primjerom pridonese zaštiti okoliša te poboljšanju kvalitete zraka smanjenjem emisije nemetanskih ugljikovodika. Stoga je, nakon nabave službenih automobila s pogonom na stlačeni prirodni plin, danas u probni rad puštena i vlastita punionica za ta vozila. Punionicu je proizvela talijanska tvrtka Coltri, a postavljena je u prostoru Plinacrova novoga poslovnog kruga u Ivanić-Gradu gdje posluje i Služba održavanja i skladišta Sektora transporta plina, zadužena za održavanje gotovo 2400 km magistralnih i regionalnih plinovoda te nadzemnih objekata plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske.
Postupak punjenja vozila na prirodni plin tehnički je posve siguran. Prirodni se plin kroz podzemni plinovod dovodi do punionice gdje se tlači s pomoću kompresora i pohranjuje u spremnik automobila. Postupak je jednostavan kao i kod punjenja motornim benzinom ili dizelskim gorivom. Analize pokazuju da je uporaba prirodnog plina uz ekološke prednosti i znatno ekonomičnija. U odnosu na klasično pogonsko gorivo uporaba prirodnog plina je 60-ak posto povoljnija.
Budući da je sve donedavno bila plinoficirana samo središnja, sjeverna i istočna Hrvatska, mreža postaja s prirodnim plinom nije se ni mogla izgraditi. Plinofikacijom Istre i Dalmacije, a osobito prolaskom Plinacrovih plinovoda uz auto-ceste, stvoreni su potrebni preduvjeti za širenje uporabe prirodnog plina kao pogonskoga goriva. Tomu će nedvojbeno pomoći i Europska Unija koja si je kao cilj postavila zamjenu 20 posto goriva u cestovnom prometu alternativnim gorivima do 2020, od čega 10 posto prirodnim plinom.
Plinacro u svom poslovanju postupa prema načelima održivog razvoja i promiče suživot s prirodom. Društveno je odgovorna tvrtka u kojoj se svakodnevno unapređuje sustav kvalitete poslovanja te vodi stalna briga o sigurnosti i zaštiti okoliša kojima se pridaje iznimna važnost. U ovom slučaju Plinacro je i tvrtka koja prednjači u promoviranju i primjeni modernih tehnologija i alternativnih goriva s kojima se najmanje zagađuje okoliš.