Potpisan sporazum o graničnoj točki buduće interkonekcije Hrvatska-Slovenija

U poslovnim prostorima Plinacrove Regije transporta plina Južna Hrvatska u Benkovcu, direktor Plinacra Jerko Jelić Balta i predsjednik Uprave slovenskog operatora Geoplin Plinovodi d.o.o. Marjan Eberlinc potpisali su danas tijekom zajedničkoga radnog sastanka, Sporazum o graničnoj točki novog interkonekcijskog plinovoda između Hrvatske i Slovenije na budućem koridoru Zlobin–Rupa–Kalce–Jelšane.
Danas potpisanim sporazumom, kao optimalna mjesta novog povezivanja hrvatskog i slovenskoga plinskog transportnog sustava, definirane su granične točke buduće interkonekcije, i to s hrvatske strane u mjestu Lisac, a sa slovenske u mjestu Sušak.
Naime, nakon prethodnoga zajedničkog postupka usuglašavanja optimalnog koridora interkonekcije, zajednička stručna studija potvrdila je upravo ta mjesta kao optimalne točke povezivanja budućega međunarodnog plinovoda na hrvatsko-slovenskoj granici.
Za hrvatsku dionicu plinovoda već je izrađena Studija utjecaja na okoliš koju je prihvatilo i odobrilo nadležno Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH te je, u skladu s EPSOO konvencijom, na inicijativu slovenskog Ministarstva zaštite okoliša i prostornog planiranja, provedena i procjena prekograničnog utjecaja hrvatske dionice interkonekcijskog plinovoda u Sloveniji. Zahvaljujući dugogodišnjoj, iznimno uspješnoj suradnji između tvrtki Plinacro i Geoplin Plinovodi, i taj je postupak pozitivno okončan pa su ostvarene pretpostavke za uspješnu realizaciju zajedničkog projekta.
Nakon sastanka rukovodstva nacionalnih operatora plinskih transportnih sustava Republike Hrvatske i Republike Slovenije – hrvatskog Plinacra i slovenskog Geoplin Plinovoda obišla su gradilište IV. dijela plinskoga transportnog sustava Like i Dalmacije. U skladu s planovima posljednja dionica od Benkovca do Dugopolja trebala bi biti završena do kraja srpnja 2012. godine.