Daljnja racionalizacija poslovanja Plinacra

Djelatnici Plinacrove Službe održavanja i skladišta danas su u cijelosti završili iznimno zahtjevne poslove preseljenja materijala, opreme i rezervnih dijelova koji su dosad bili uskladišteni u unajmljenom skladištu u Ivanić Gradu. 
Naime, zahvaljujući izgradnji vlastitog skladišta u sklopu Plinacrova poslovnog objekta u Ivanić Gradu, stvoreni su uvjeti za sporazumni raskid ugovora o najmu te je odmah nakon ishođene uporabne dozvole, u veljači ove godine, počelo preseljenje. S obzirom na iznimno veliku količinu te vrijednost i osjetljivost uskladištene robe, preseljenje je trajalo nekoliko mjeseci. Djelatnici Plinacrove Službe održavanja i skladišta koja posluje unutar Sektora transporta plina sa zadovoljstvom su istaknuli kako prilikom preseljenja nije zabilježeno ni najmanje oštećenje vrijedne opreme koja će u novom prostoru biti uskladištena potpuno u skladu s propisima i preporukama proizvođača.
Novi, središnji skladišni prostor Plinacra sastoji se od zatvorenog prostora površine 1200 m2 te otvorenog prostora gotovo identične površine. O kakvoj je racionalizaciji poslovanja riječ bit će jasnije istakne li se podatak kako se je dosad za unajmljeno skladište u Ivanić Gradu mjesečno izdvajalo 77 tisuća kuna.
Plinacro d.o.o. se za potrebe poslova održavanja i razvoja plinskoga transportnog sustava koristi još jednim skladištem u Zagrebu, na lokaciji Lučko, koje posluje u sklopu Poslovne jedinice Zagreb, nadležne za operativni nadzor i održavanje tehnoloških objekata i plinovoda kojima se prirodnim plinom opskrbljuje grad Zagreb.
Također, ranije je Plinacro raspolagao još jednim skladištem u Prečkom, ali se je od tog prostora odustalo zato što nije udovoljavao operativno-tehnološkim potrebama Poslovne jedinice Zagreb. Primjerice, predmetno skladište nije raspolagalo zatvorenim dijelom skladišnog prostora, a naknadnim izmjenama Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba predviđeno je za pretežitu stambenu izgradnju. Stoga je Plinacro d.o.o. od tog skladišta odustao, odnosno donesena je odluka o prodaji nekretnine kad budu ostvareni zadovoljavajući tržišni uvjeti.