Potpisan Ugovor za izvođenje radova na IV. dionici plinovodnog sustava Like i Dalmacije

U poslovnoj zgradi tvrtke Plinacro d.o.o. u Zagrebu danas je potpisan Ugovor o izvođenju radova na IV. dionici plinovodnog sustava Like i Dalmacije s tvrtkom Montmontaža d.d. kao vodećim članom poslovne udruge izvođača radova. Ispred tvrtke Plinacro d.o.o. kao investitora Ugovor je potpisao direktor Društva Jerko Jelić Balta, dok je sa strane izvođača radova potpisnik Ugovora bio Mladen Antunović, generalni direktor tvrtke Montmontaža d.d. koja je vodeći član poslovne udruge izvođača. Potpisivanju Ugovora prisustvovala je i državna tajnica za energetiku gđa Nataša Vujec, ravnatelj Uprave za energetiku i rudarstvo te predsjednik Nadzornog odbora Plinacra g. Darko Horvat, kao i vodeći predstavnici ostalih članova poslovne udruge izvođača koju, uz Montmontažu d.d. kao vodećeg člana udruge, čine i tvrtke Montmontaža – Plinovodovod d.o.o, Montmontaža – Nep d.d., Lavčević d.d. i Monting d.o.o.   
Potpisom ovog Ugovora Montmontaža d.d. kao vodeći član poslovne udruge domaćih izvođača preuzela je na sebe obvezu izgradnje IV. dionice magistralnog plinovoda Bosiljevo−Split, to jest magistralnog plinovoda od Benkovca do Splita, kao i svih radova koji su potrebni za puštanje u rad te dionice plinovoda. Nakon prethodno provedenih arheoloških i speleoloških istraživanja, izvođenje radova na 108 milijuna kuna vrijednoj izgradnji magistralnog plinovoda Benkovac–Split, promjera DN 500 i dužine 96 km, počet će uvođenjem izvođača u posao već tijekom tekućeg mjeseca ove godine, a njihov završetak predviđen je u roku od 12 mjeseci.
Četvrti dio plinovodnog sustava Like i Dalmacije sastoji se se od: magistralnog plinovoda Benkovac–Split nazivnog promjera cijevi 500 mm i radnog tlaka 75 bar (DN500/75), regionalnog plinovoda Šibenik–Knin, odvojnih plinovoda za Tisno i Trogir, kao i pripadajućih mjerno-redukcijskih stanica (MRS) na koje će se priključiti buduća distributivna mreža za te gradove. Ovaj dio sustava lociran je unutar južnog područja Zadarske županije (grad Benkovac i općina Stankovci), na području Šibensko-kninske županije (gradovi Vodice, Skradin, Šibenik, Drniš, Knin i Solin, općine Pirovac, Tisno, Bilice, Biskupija, Prgomet i Primorski Dolac) te na području sjevernog dijela Splitsko-dalmatinske županije (grad Solin i općine Prgomet, Primorski dolac, Seget, Lečevica, Klis i Dugopolje).
Radovi na izgradnji IV. dijela sustava počeli su, nakon ishođenja građevinske dozvole, još tijekom ljeta 2010. godine, i to izgradnjom regionalnog plinovoda Šibenik–Knin, odvojnih plinovoda za Tisno i Trogir te pripadajućih mjerno-redukcijskih stanica (MRS). Regionalni plinovod Šibenik–Knin DN300/75, nazivnog je promjera cijevi 300 mm, radnog tlaka 75 bar i duljine 44,4 km, a uključuje i izgradnju dvije mjerno-redukcijske stanice (MRS Drniš i MRS Knin) kao mjesta priključka buduće distributivne mreže.
Time tvrtka Plinacro d.o.o. nastavlja uspješno i u zadanim rokovima provoditi Plan razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske te stvara sve preduvjete da se – odmah nakon što koncesionar za područje Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije – tvrtka EVN Croatia izgradi distributivnu mrežu plinovoda – stanovništvu i gospodarstvu Dalmacije omogući opskrba prirodnim plinom, kvalitetnim i ekološki prihvatljivim energentom koji će zasigurno omogućiti dodatni zamah razvoju turizma i industrije ovog područja.
Naime, još jedanput valja istaknuti da je izgradnja plinovodnog sustava Like i Dalmacije ključni objekt drugoga razvojno-investicijskog ciklusa Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske, čijim će se dovršetkom bitno povećati pokrivenost Republike Hrvatske transportnim sustavom plinovoda te omogućiti uporaba prirodnog plina u te dvije regije čije je stanovništvo, ali i gospodarstvo dosad bilo ovisno o nafti, loživom ulju, električnoj energiji i krutim gorivima.
Okosnica tog sustava je magistralni plinovod Bosiljevo−Split dug 292 km, na koji se nastavljaju regionalni plinovodi Benkovac−Zadar i Šibenik−Drniš−Knin ukupne dužine 80 km sa spojnim plinovodima i pripadajućim mjerno-redukcijskim stanicama: Ogulin, Otočac, Gospić, Gračac, Obrovac, Benkovac, Zadar, Šibenik, Drniš, Knin i Split. Trasa magistralnog plinovoda Bosiljevo−Split podijeljena je na četiri dionice od kojih nije završena još samo posljednja, od Benkovca do Dugopolja.