Potpisan Kolektivni ugovor za 2011. godinu

Danas, 30. lipnja 2011. godine u Upravnoj zgradi Plinacra u Zagrebu potpisan je Kolektivni ugovor za Plinacro d.o.o. za 2011. g. U ime tvrtke Plinacro Ugovor je potpisao direktor Društva Jerko Jelić Balta, a u ime Sindikata naftnoga gospodarstva Božo Mikuš te Zdenko Mučnjak u ime Sindikata radnika INE i društava INE Zagreb po punomoći.
U šest mjeseci pregovoranja, pregovarački tim Plinacra (čiji je voditelj bio direktor Sektora imovinskopravnih, geodetskih i poslova tehničke zaštite Ivica Arar, a članovi pomoćnik direktora Društva Željko Mihaljević, direktor Poslovnih funkcija Marin Zovko, direktor Sektora transporta plina Mladen Čavić te direktorica Službe pravnih, kadrovskih, sigurnosnih i općih poslova Vesna Matić) postigao je dogovor s predstavnicima sindikata: sklopljenim Kolektivnim ugovorom nisu ostvareni zahtjevi Sindikata u dijelu koji se odnosi na cijenu sata rada i dodatka osnovici osnovne plaće s obzirom da je Planom poslovanja za 2011. godinu, a prema preporuci vlasnika – Vlade RH, bruto-masa plaća zadržana na razini iz 2010. godine.
Potpisivanjem Kolektivnog ugovora za 2011. godinu, čija je valjanost od 1. 7. do 31. 12. 2011. godine, obje su strane – i poslodavac i sindikati pokazale zrelost u odnosu na gospodarsku situaciju unutar koje se odvijao tijek pregovora te socijalnu osjetljivost pa se može konstatirati kako je potpisani Kolektivni ugovor odraz dugogodišnjega dobrog socijalnog dijaloga i međusobnog uzajamnog poštovanja dvaju partnera. 
Svečanom potpisivanju Kolektivnog ugovora prisustvovao je i pregovarački tim sindikata: Berislav Lipovac kao predsjednik Radničkog vijeća Plinacra, Tomislav Gračan kao predstavnik radnika u Nadzornom odboru Plinacra, Jasna Pipunić kao tajnica SING-a te Snježana Kapusta.