Uporabna dozvola za II. dio Plinovodnog sustava Like i Dalmacije

Okosnica drugog dijela Plinovodnog sustava Like i Dalmacije jest magistralni plinovod od Josipdola do Gospića, dužine 84 km, nazivnog promjera 500 mm i maksimalnoga radnog tlaka od 75 bar (DN 500/75). Nakon prethodno provedenih arheoloških i speleoloških istraživanja, izvođenje radova na 27,8 milijuna eura vrijednoj izgradnji magistralnog plinovoda Josipdol−Gospić počelo je sredinom studenog 2009. godine te je, potpuno u skladu s terminskim planovima, završeno u roku od 365 dana, to jest sredinom studenog 2010.
Tek nešto ranije, početkom rujna 2009. godine, počelo je izvođenje radova i na 10,5 km dugačkom odvojnom plinovodu za Otočac te 700 m dugačkom odvojnom plinovodu Poljice–Gospić. Odvojni plinovodi izgrađeni su od čeličnih cijevi promjera 200 mm i maksimalnoga radnog tlaka 75 bar, a na njihovim su krajnjim točkama izgrađene dvije mjerno-redukcijske stanice: MRS Otočac i MRS Gospić, maksimalnog kapaciteta 2x4000 m3/h koje služe za buduće potrebe isporuke prirodnog plina lokalnom distributeru i/ili industrijskim potrošačima. Usprkos izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima tijekom zimskih mjeseci, i radovi na odvojnim plinovodima te pripadajućim mjerno-redukcijskim stanicama završeni su u skladu s terminskim planovima.  
Izvođači radova na izgradnji odvojnog plinovoda za Otočac iodvojnog plinovoda Poljice−Gospićbile su domaće tvrtke Monter–Strojarske montaže d.d. i Montmontaža–Plinovodovod d.o.o., dok je talijanska tvrtka Ghizzoni, specijalizirana za strojarsko-montažne radove na izgradnji plinovoda, u konzorciju s tvrtkom Dalekovod d.d. izvodila radove na II. dijelu magistralnog plinovoda od Josipdola do Gospića.
Nakon što je u prosincu prošle godine obavljen tehnički pregled, Plinacro je dana 4. ožujka 2011. godine ishodio uporabnu dozvolu za kompletan II. dio Plinovodnog sustava Like i Dalmacije, to jest za dionicu magistralnog plinovoda od Josipdola do Gospića, odvojne plinovode za Otočac i Gospić te pripadajuće mjerno-redukcijske stanice.
Time je tvrtka Plinacro d.o.o. nastavila uspješno i u skladu sa zadanim rokovima provoditi Plan razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske do 2011. godine te ostvarila sve preduvjete da se gradovima i općinama Like omogući opskrba prirodnim plinom – kvalitetnim i ekološki prihvatljivim energentom koji će zasigurno omogućiti zamah razvoju gospodarstva te regije.