Jerko Jelić Balta imenovan direktorom Društva

U petak 15. travnja 2011. godine Skupština Društva razriješila je dužnosti predsjednika Uprave Jerka Jelića Baltu te članove Uprave Dabišu Bučanca i Damira Pogorevca. Također, u skladu sa zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 14. travnja 2011. godine, Skupština Društva imenovala je Jerka Jelića Baltu direktorom trgovačkog društva Plinacro d.o.o. 
Reorganizacija načina upravljanja Plinacrom d.o.o., koju je na temelju odluke Vlade RH kao njezinoga stopostotnog vlasnika provela Skupština Društva, učinjena je u cilju bržeg i učinkovitijeg procesa odlučivanja i upravljanja tvrtkom.
Plinacro d.o.o. nastavlja obavljati svoju registriranu djelatnost te – u skladu sa svojom misijom i vizijom – i ubuduće uspješno ispunjavati zadatke koje je pred njega postavio njegov vlasnik – Vlada Republike Hrvatske.