Podzemno skladište plina Okoli ostvarilo rekordnu isporuku plina

Plinacrova tvrtka-kći Podzemno skladište plina d.o.o. (PSP d.o.o.) ostvarila je rekordnu isporuku plina od 280.000 m3/h. Do preuzimanja tvrtke PSP d.o.o. početkom 2009. godine od strane Plinacra d.o.o., tehnološki maksimum skladišta iznosio je 240.000 m3/h. Povećanje kapaciteta za 40.000 m3/h posljedica je dosad ostvarenih investicijskih aktivnosti dogradnje skladišta u Okolima, koje se nastavlja i dalje, s ciljem da se do 2013. godine dodatno povećaju kapaciteti povlačenja i utiskivanja plina te operativni radni volumen skladišta.
Spomenuta isporuka ostvarena je u okviru pokusnog rada sustava podzemnog skladišta plina u Okolima, koje je odobrilo resorno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i u sklopu kojega se provodi testiranje sustava u uvjetima rada pri novim, povećanim maksimalnim kapacitetima isporuke plina.
Uz to, PSP d.o.o. intenzivno radi i na dobivanju koncesije za izgradnju novoga podzemnog skladišta plina u Grubišnom Polju koje se planira staviti u funkciju do kraja 2014. godine, a koje je odlukom Vlade RH proglašeno investicijskim projektom od interesa RH u javnom sektoru – područje energetike.
Pokusni rad sustava podzemnog skladišta plina u Okolima s kapacitetom od 280.000 m3/h rezultat je i odlične suradnje PSP d.o.o. s Plinacrom koji je pripremio transportni sustav i upravljao njime kako bi se osigurali uvjeti za prihvat dodatnih količina plina iz skladišta, kao i suradnje s tvrtkom Prirodni plin d.o.o. koja je za potrebe pokusnog rada optimizirala količine plina na ulazima i izlazima transportnog sustava Republike Hrvatske.
U podzemnom skladištu plina Okoli trenutačno se nalazi 380 milijuna prostornih metara plina, što je za gotovo 100 milijuna više nego na današnji dan prošle godine.  PSP d.o.o. je tako još jednom potvrdio kako u cijelosti ispunjava svoju ulogu u plinskom sustavu RH, a to je skladištenje plina na siguran i pouzdan način uz kontinuirani razvoj i modernizaciju skladišnog sustava.